Lists

Poniższy kurs jest opracowywany we współpracy z warszawską szkołą językową TFLS (Testing and Foreign Language Services), oferującą kursy języka angielskiego na najwyższym poziomie.

Lists

In the written part of the LCCI 2 exam you may be asked to write a report in Question 3. Below you will find a sample report and a set of suggestions on how to tackle this kind of task properly.

 

Scenario:

 

You work for Goode's Hotels Ltd,

98 Cranmer Road
, Luton, Bedfordshire, LU22 2XL, which is the Head Office of the Goode's Hotels' Organisation. It has 30 hotels in different parts of the UK.

"I have to go to a meeting this afternoon about last year's business," Miss Stott says to you one morning. "Will you please list the main points from this general report so that I can take them to the meeting?"

 

 

General Report

1991 was not one of the best years financially for the company. The recession from which the country was suffering affected us as well as other businesses.

The three London hotels fared the worst. Their business was down by as much as forty per cent on the previous year. These hotels were used by fewer businessmen and women than usual - obviously because many businesses closed down. The number of overseas visitors - particularly Americans - was down by thirty per cent on 1990. The companies that used the London hotels for conferences were more than satisfied with the service they received - but their number was down by twenty nine per cent. A number of letters of praise for our services were received from several companies who used these hotels. Bong Brothers, makers of harps, who used our London hotels for their annual staff conference for the last fifteen years, went into liquidation; a particularly sad loss as they were a charming, friendly bunch of people.

Our eighteen seaside hotels, which are usually fully booked in spring and summer, had an average of twenty per cent vacancies through these seasons. It would appear that many people gave up the luxury of a hotel holiday for guest house or other types of accommodation. For the remainder of the year business was much quieter than usual.

The nine hotels situated in country areas did slightly better than the London and seaside ones, their business being down fifteen per cent only. The introduction of cheap weekend breaks helped here.

From information we have, our rivals were also hit by about the same amount. It is reported that the Pickett Hotel Group is in financial difficulties and it is doubtful if it will remain in business.

However, all is not bad news. We have not reduced staffing levels at any of the hotels and do not have plans to do so, although staff at Head Office will be reduced by eight.

Although overall we have had fewer guests than usual, we have received many more letters of praise for our service, courteous staff, hygiene standards, and so on.

 

 

Make the list as she requests.

 

 

Sample List:

 

Main Points from General Report 1991

 

1.   1991 was not a good year financially because of the recession.

 

2.   London (3 hotels)

-     Business down 40% on 1990.

-     Fewer business guests because of closures.

-     Fewer overseas visitors - down 30% on 1990 - fewer Americans.

-     Conferences down 29% on 1990.

-     Companies very satisfied.

-     Long standing customers "Bong Brothers" sadly went into liquidation.

 

3.   Seaside (18 hotels)

-     Spring/Summer - usually full, but 20% vacancies.

-     Visitors using other (cheaper) types of accommodation. - Autumn/winter-quiet.

 

4.   Country (9 hotels)

-     Business down 15% (not as bad as 2 and 3).

-     Introduction of cheap weekend breaks helped.

 

5.   General

-     Competitors affected in same way.

-     Pickett Hotel Group in financial difficulties (may go into liquidation).

-     No job losses in hotels, but Head Office will lose 8.

-     Fewer guests but more praise than ever before.

 

 

Below you will find some useful hints on how to tackle this kind of task successfully:

 

 1. Read the question and work out exactly what you are required to do. The instruction at the bottom of the task normally reads "Write the list" or "Write the list in 150 words".

 2. When considering the layout a list should have a title and numbered points. Additionally, figures and headings are possible.

 3. When planning the body of the list, read the question and decide what information should be included in the list. It should be enough so that nothing essential is left out. The point is to extract the core of some longer text to make it easier for somebody to refer to during e.g. a speech.

 4. Often the information is presented in the question in a suitable order. If it is mixed up, repeated or you have to invent, make sure information concerning the same theme is grouped together.

 5. A list is often written for someone to refer to at a meeting so should be brief but contain all the information, so that the reader can talk from it. Consequently, language in lists is to the point, concise and the layout is clear.

 6. Finally, remember about checking your work. It might be useful to ask yourself the following questions

a.      Have you completed the task? (Will the person who has to read it have all the necessary information?)

b.      Have you included all relevant information?

c.      Have you left out all irrelevant information?

d.      Have you grouped/ordered information in the best way?

e.      Is the language appropriate for a list?

f.        Have you checked spelling, grammar and punctuation?Wyjaśnienia słów:

to affect - wpływać
vacancy - wolne miejsce
rental unit (as in hotels) that is unoccupied or not rented at a given time
staffing level - obsadzenie personelem, poziom zatrudnienia
courteous - grzeczny, uprzejmy
characterized by courtesy and gracious good manners, exhibiting courtesy and politeness
viable - wykonalny
capable of life or normal growth and development, capable of being done with means at hand and circumstances as they are

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

SO w znaczeniu RÓWNIEŻ

Słowa "so" używa się w języku angielskim bardzo często, aby wyrazić, że coś, co było właśnie powiedziane o jakiejś osobie lub rzeczy, odnosi się także do innej osoby czy rzeczy. Strukturą zdaniową j...

Future Simple

Czas przyszły prosty (“future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja je...

ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako R...

HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (takż...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

TALK czy SPEAK

Angielskie czasowniki "talk" i "speak" ('mówić', 'rozmawiać') są w wielu kontekstach używane wymiennie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy możemy posłużyć się tylko jednym z nich."Talk" pojawia...

Następstwo czasów

Następstwo czasów w angielskimJęzyk angielski jest bardzo logiczny jeżeli chodzi o następstwo czasów. Zwłaszcza brytyjski (bo amerykański w mniejszym stopniu) nie pozostawia dużego pola manewru, by w...

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

UBIKACJA

Toalety w domach prywatnych nazywane są po angielsku w następujący sposób:(1) toilet(2) lavatory(3) water-closet/WC (4) loo(5) bathroomNależy zwrócić uwagę, że "water-closet/WC" to, inaczej niż w ję...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

OKREŚLENIA SERII - SERIAL czy SERIES

Rzeczownik "serial" oznacza 'serial', 'film/powieść w odcinkach', np.:(1) His book was made into a TV serial. Jego książkę przerobiono na serial telewizyjny.(2a) I\'m sorry I missed the party, b...

BORN - wyrażenia

Słowo "born" oznacza 'urodzony' i wchodzi w skład biernej konstrukcji "be born" ('być urodzonym'), która odpowiada polskim frazom z czasownikiem 'urodzić się' w stronie czynnej:(1) I was bor...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jak...

Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego (“past perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości przed inny...

ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):(1) Did you give him any advice...

JĘZYK SLANGOWY

Slang to odmiana języka charakteryzująca się krańcową potocznością, obrazowością i ekspresywnością (stąd często łączona także z wulgarnością). Nie podlega ona normom języka literackiego, niejednokrotn...

COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR

Rzeczownik “counsellor” (w amerykańskiej ortografii “counselor”) oznacza ‘doradcę’, ‘konsultanta’, ‘terapeutę’, czyli zwłaszcza kogoś, kto z...

APPEAR czy SEEM

Czasowniki "seem" i "appear" ('zdawać się') informują, że może zachodzić różnica między rzeczywistością a tym, co tylko zdaje się prawdziwe. Różnica nie zawsze oznacza tutaj sprzeczność - użycie...

Strona bierna

  Chcesz uczyć się języka angielskiego, czytając zabawne anegdoty? Przeczytaj Angielski w anegdotach. Celebrities! Sprawdź teraz >> STRONA BIERNA   Zdania w s...

LIKE czy ALIKE

Wyraz „alike” odpowiada polskim przymiotnikom ‘podobny’, ‘przypominający (kogoś/coś)’, np.:(1a) Joanna and I are alike.Joanna i ja jesteśmy do siebie podobni. (1b) ...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Now the mind matters

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Many employers have a poor record of dealing with staff who have mental health problems. But, reports Colin Cottell, it is an issue that is finally being taken serio...

Spanish artist's dying crickets glued to…

The thousand chirruping crickets went on sale as food for pet iguanas, but the Spanish artist Ismael Alabado decided they would look better glued to a wall, dying a slow death for the sake of art. ...

Dumplings

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday June 16, 2006 The Guardian Hong Kong director Fruit Chan has had a chequered career. After a superb 1997 debut, Made in Hong Kong, his ...

10 maja 1941 Tragiczny lot Hessa

Rudolf Hess, zastępca Hitlera rozbił się swoim małym samolotem niedaleko Glasgow w Szkocji. Z katastrofy wyszedł prawie bez szwanku, skręcił sobie tylko kostkę podczas lądowania ze spadochronem. ...

Ezra Pound-[Greek]

BE in me as the eternal moods of the bleak wind, and not As transient things are— gaiety of flowers. Have me in the strong loneliness ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...